top of page

אחריות

דעי כי בקניית תכשיט מבית אירית ישראלי :

 • מוענקת לך אחריות על הפריט לתקופה של שנה מיום הרכישה, זאת בכפוף להוכחת קניה (חשבונית מס/קבלה).

 •  האחריות מכסה פריטים שהתגלה בהם פגם ייצור ואינה מכסה פגמים הנובעים משימוש לא נכון, טיפול לקוי של הלקוח/ה, בלאי טבעי, תאונה ו/או השחתה בזדון.

 •  היה וכעבור שנה ויותר נמצא פגם שניתן לתיקון וכבר אינו תחת שנת האחריות, ניתן לתקנו בתשלום מתואם מראש עם  הלקוח/ה.

 • האחריות אינה כוללת תכשיט שעבר שיבוץ/תיקון/הגדלה/הקטנה ואו כל פעולה אחרת שבוצעה במוצר שלא באמצעות 'אירית ישראלי תכשיטים'.

 • בתכשיטי יהלומים- האחריות בגין שיבוץ יהלומים, תקפה אך ורק במידה ולא נגרם נזק ו/או שבירה של אחת מהשיניים המחזיקות את היהלום במודע או שלא במודע.

 • אבנים/יהלומים עד 5 נקודות – במידה ואבן חן/יהלום עד 5 נקודות נופל/ת במהלך שנת האחריות- (ולא הוכח שנגרם נזק באחריות הלקוח/ה) 'אירית ישראלי תכשיטים' תחליף ללא עלות אבן זו תוך 60 יום מיום קבלת המוצר לסטודיו.

 • תכשיטי חריטה – הצבע השחור, נשחק לאורך הזמן ואין אחריות על נראותו בתהליך השחיקה. חידוש השחרה זה ניתן לטיפול, במקרה הצורך, בתשלום באישור מראש של הלקוח.

 • תהליך תיקון המוצרים ו/או שיבוץ אבנים שנפלו יבוצעו באמצעות בעלת האתר והלקוח/ה יידרש להביאם או לשלחם אל הסטודיו. עלויות השילוח יחולו על הלקוח.

 

 • במסגרת אחריות זו: 

 • קיימת אפשרות לבצע הקטנה והגדלת טבעת שאין בה שיבוץ כלשהו - פעם אחת עד 3 מידות בלבד ללא עלות.

 • טבעת שנדרש לבצע עבורה הגדלה של 3 מידות ומעלה- תבוצע ההגדלה בתוספת 20% מהמחיר המקורי של הטבעת.  

 • בהגדלה או הקטנת טבעות משובצות יהלומים/זרקונים/אבני חן כלשהן יתומחר שינוי המידה בתוספת של 20% מהמחיר המקורי של הטבעת. 

 

bottom of page